Nové logo pro dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum Slezské Diakonie v Českém Těšíně hledá nové logo!
Hlasujte i vy pro logo, které nejlépe vystihuje dobrovolníky, kteří věnují svůj čas klientům sociálních služeb Slezské diakonie, lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem a mládeži, sociálně potřebným nebo lidem pečujícím o děti a rodiny. Hlasujte pro jednotlivá loga. Který z návrhů získá nejvíce reakcí 👍❤️🥰 vyhrává a stane se novým logem Dobrovolnického centra Slezské diakonie. Hlasovat můžete pod tímto facebookovým příspěvkem. 
Dobrovolníci se stávají kamarády dětí (z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, denních stacionářů atd.) a také společníky seniorů, kterým pomáhají a naslouchají (domovy, denní centrum atd.), společníky lidí s postižením, jsou oporou klientům při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech (denní stacionáře, domovy, sociálně-terapeutické dílny atd.).
Dobrovolnická služba je nedílnou součástí Slezské diakonie již od jejího počátku a dobrovolníci svůj čas věnují jak klientům na střediscích, tak i v jiných přijímajících organizacích jako je Nemocnice Třinec. Kromě toho se dobrovolníci zapojují do projektu Kavárna U Lidušky a do různých kampaní na dálku. V roce 2022 zapojilo Dobrovolnické centrum neskutečných 251 dobrovolníků, kteří věnovali celkem 5010 hodin svého času.
Pošlete to dál: