Projekt „KONCEPCE ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE S AKCENTEM NA ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍ A OBOROVÉ DOSTUPNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V PODOBĚ DOBROVOLNICKÝCH CENTER“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit.