Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Podrobnosti o organizaci / programu

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Nejsme si cizí

Dobrovolnický program OPU je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Akreditace pro nás znamená zaručení kvality vedení programu a dalších podmínek jako:

 • uzavření smlouvy s dobrovolníkem a klientem
 • dobrovolníci musí být starší 18-ti let
 • doložení čistého trestního rejstříku dobrovolníka
 • zajištění odborného školení pro dobrovolníky
 • pravidelné supervize dobrovolníků

Spolupracujeme s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a jsme partnerem při realizaci programu iDobrovolník (idobrovolnik.cz).

Možnosti zapojení…

Vítáme dlouhodobou spolupráci s dobrovolníky pro tyto aktivity:

 • Mentoring – pravidelná 6 až 12ti měsíční individuální podpora za účelem podpory integrace (např. procvičování češtiny, seznamování s místem bydliště, zvyky, historií, kulturou a psychosociální podpora).
  • cílová skupina: nově příchozí děti do ČR, nezletilí bez doprovodu, dospělí
  • možnost i ve formě online mentoringu
 • Jednorázové akce pro klienty – akce volnočasového charakteru pro cizince ve střediscích Správy uprchlických zařízení, zařízeních pro děti-cizince, a dále v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Praze
 • Zapojení dobrovolníků na pobočkách OPU:
  • podpůrná nepřímá práce s klientem: vyhledávání pracovních nabídek a ubytování, informací ze zemí původu;
  • přímá jednorázová práce s klientem: jednorázový doprovod klienta k lékaři, na pracovní pohovor, ad.
  • spolupráce s pracovníky OPU na aktivitách zaměřených na boji proti xenofobii a rasismu (např. zpracování článků a materiálů pro kampaně, roznos letáků informujících o službách OPU, video/fotodokumentace, realizování debat, podílení se na přípravě a účast na konferencích).

Údaje o organizaci

Statutární zástupce
JUDr. Martin Rozumek
Kontaktní osoba
Barbora Čempelová, 732 353 468, barbora.cempelova@opu.cz
45768676
Pobočky pro veřejnost na více místech
Anor
Akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
ANO,
Poskytuje školení pro dobrovolníky?
Ano
Rozsah poskytovaných školení – časová dotace (počet hodin)
2
Typ poskytovaných školení
schůzka s koordinátorem, online školení (až 4 hodiny)
Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?
Poskytuje dobrovolníkům supervizi, Úhrada pojištění, Úhrada ubytování nebo cestovného

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
PSČ
70200
Pošlete to dál: