Evropský sbor solidarity – Dobrovolná činnost v Evropě

Jste ve věku od 18 do 30 let a hledáte příležitost, jak pomoci lidem ve svém okolí v Evropě či mimo ni? Využijte financování a podporu Evropského sboru solidarity, jehož posláním je pomáhat mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů v zahraničí či v jejich domovské zemi. Účast na našich projektech pro vás bude inspirací, která vám pomůže k osobnímu růstu, a příležitostí ke změně a rozvoji vašich dovedností a kompetencí.

Evropský sbor solidarity vstupuje do nového období a zároveň se chystá několik změn, o kterých informovala na Dobrovolnictví je cnost informovala europoslankyně Michaela Šojdrová a lidé, kteří program připravili a budou uvádět do praxe: Pavel Trantina (dlouholetý zástupce neziskového sektoru v Evropském hospodářském a sociálním výboru), Michal Uhl (náměstek ředitelky, Dům zahraniční spolupráce), Janka Adameová (vedoucí programu interVIA Slezské Diakonie, předsedkyně výboru EDYN).

V novém období Evropského sboru solidarity se počítá se zapojením až 350 000 mladých lidí na národní i mezinárodní úrovni, kteří se mohou zapojit do:

Vaše činnosti se mohou týkat široké škály témat: vzdělávání a odborné přípravy, občanství a demokratické účasti, životního prostředí a ochrany přírody, migrace, kultury a mnoha dalších.

Přemýšlíte, že byste se zapojili? Stačí se zaregistrovat na portálu Evropského sboru solidarity, informace naleznete i na stránkách DZS (Dům zahraniční spolupráce).

Pošlete to dál: