Knihovna města Ostravy, příspěvkovká organizace

Podrobnosti o organizaci / programu

Knihovna města Ostravy, příspěvkovká organizace

Knihovna města Ostravy chce být profesionálním a přátelským rádcem i navigátorem ve světě informací, který svým uživatelům nabízí příležitost k četbě, vzdělávání i setkávání v otevřeném a klidném prostředí, podporujícím kultivaci vlastního názoru.

Dobrovolníci v knihovně města Ostravy nejčastěji provádějí roznášku knih čtenářům, také donášku knih na vlaková nádraží v rámci projektu Knihy do vlaku. Vedou odpolední výtvarné dílny pro děti, literární nebo historické kluby, předčítají, zapojují se do akcí knihovny typu Evropský týden mobility, Noc s Andersenem apod. Dobrovolnice je i součástí týmu našeho Marketingového oddělení, kde se zapojuje do činností s tiskovými a grafickými materiály (třídění, polepy, skládání, rozpočítávání atp.).

Výhledově by pro nás počítačově a jazykově zdatní dobrovolníci mohli na internetu vyhledávat např. novinky ve službách zahraničních knihoven, dohledávat informace o KMO v databázích, ale i v našem fondu regionálních časopisů či ve fondech Archivu města Ostravy apod.

 

Zaměření činností dobrovolnictví

Údaje o organizaci

Statutární zástupce
Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka, 599 522 777, sabelova@kmo.cz
Kontaktní osoba
Bc. Šárka Kuligová, 599 522 541, kuligova@kmo.cz
00097586
Pobočky pro veřejnost na více místech
Anor
Akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
ne
Poskytuje školení pro dobrovolníky?
Ne
Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?
Jiné benefity

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
Kontaktní telefon 2
PSČ
70200
Pošlete to dál: