Projekt Na křídlech Vánoc podpořily i děti ZŠ Gen. Píky Ostrava

Každý den ve škole vypadá na první pohled stejně. Není. V každé vyučovací hodině společně řešíme problémy, radujeme se z věcí, které se nám povedly a naopak jsme smutní, když se nám něco nepovede. Nikdy nejsme sami. Společnými silami překonáváme překážky a radujeme se. Je nám spolu dobře. V třídnických hodinách nebo v hodinách např. prvouky si připomínáme, jak je důležité mít kamarády a hlavně svou rodinu. Vypravujeme si i o dětech, které to štěstí nemají a žijí v dětských domovech, o opuštěných starých lidech. ,,Pojďte se zapojit do projektu Na křídlech Vánoc” – oslovila nás p. Lucie Křivánková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra MSK, maminka žáka naší ZŠ Gen. Píky v Ostravě. Třída 2.B pod vedením Mgr. Marcely Popalové a žáci 8.B pod vedením třídní učitelky Mgr. Vladislavy Slovákové se dali s velkou chutí do práce. Snad se nám to povedlo a ptáčci doletí na správná místa do nemocnic, do pokojů seniorů či azylových domů, do dětských domovů a udělají v tomto předvánočním čase všem radost.
Mgr. Marcela Popalová, ZŠ Gen. Píky, Ostrava
Pošlete to dál: