Tříkrálová sbírka

Ještě do 14. 1. 2023 můžete přispět do tříkrálové sbírky Charity Česká Republiky. Pro bezhotovostní dary je sbírka otevřená po celý rok. Desetitisíce dobrovolníků se vydají do ulic obcí a měst, aby předávali radost a požehnání.  Vyslyšte jejich prosbu o dar pro potřebné, děkujeme všem, kteří do sbírky přispějí. Kde konkrétně vaše dary pomohou naleznete zde.

Jak můžete přispět?

Na Tříkrálovou sbírku můžete během celého roku přispět několika způsoby:

Pošlete to dál: