Organizace spolupracující s dobrovolníky se představí ostravské Zoo

O programu Dnů dobrovolnictví mluvila dneska ve vysílání Českého rozhlasu vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje Dagmar Hoferková.

Jakým způsobem chcete návštěvníkům ostravské Zoo představit smysl i náplň dobrovolnické práce?

Na místě budou dobrovolníci, kteří už někde pomáhají, a myslím si, že sdílení jejich zkušeností, pocitů a nadšení je nejlepší způsob, jak představit veřejnosti smysl a náplň činnosti. No samozřejmě tam budeme k dispozici i my, pracovníci organizací, které se dobrovolnictvím zabývají a rádi odpovíme na případné dotazy.

 

Kde všude darovaný čas a pomoc dobrovolníků momentálně potřebují a ocení?

Dobrovolníky hledáme hlavně na pomoc k osamělým seniorům,  k dětem i dospělým pacientům do nemocnic, k lidem s různými druhy postižení, na doučování dětí a určitě i na pomoc do zoologické zahrady.

 

Které organizace a sdružení se budou na Dnech dobrovolnictví v příštích dvou dnech prezentovat?

Na místě budou zástupci orgnizací S.T.O.P., Elim Opava, Slezské diakonie, Fakultní nemocnice Ostrava, Zoo Ostrava no a samozřejmě zaměstnanci organizace ADRA.

 

Dny dobrovolnictví doprovodí v prostorách Zoo také výstava. Proč by ji měli lidé vidět?

Je to výstava fotografií našich dobrovolníků. Na fotkách je zachyceno to, jak pomáhali během covidu v sociálních zařízeních napříč celým krajem. Chceme upozornit na to, že existují v naší společnosti lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat. Neváhají přiložit ruku k dílu, riskovat a přinášet své srdce, radost, empatii a dovednosti tam, kde nejvíce pomohou. Vidět tu výstavu může znamenat uvědomění si, že je mezi námi obrovský kus dobra a sounáležitosti a třeba se najde někdo, kdo by chtěl ve svém životě zkusit něco podobného.

Pošlete to dál: