Organizace pro pomoc uprchlíkům hledá dobrovolníky

Organizace pro pomoc uprchlíkům hledá dobrovolníky.

Možnosti zapojení…

Vítáme dlouhodobou spolupráci s dobrovolníky pro tyto aktivity:

 • Mentoring – pravidelná 6 až 12ti měsíční individuální podpora za účelem podpory integrace (např. procvičování češtiny, seznamování s místem bydliště, zvyky, historií, kulturou a psychosociální podpora).
  • cílová skupina: nově příchozí děti do ČR, nezletilí bez doprovodu, dospělí
  • možnost i ve formě online mentoringu
 • Jednorázové akce pro klienty – akce volnočasového charakteru pro cizince ve střediscích Správy uprchlických zařízení, zařízeních pro děti-cizince, a dále v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Praze
 • Zapojení dobrovolníků na pobočkách OPU:
  • podpůrná nepřímá práce s klientem: vyhledávání pracovních nabídek a ubytování, informací ze zemí původu;
  • přímá jednorázová práce s klientem: jednorázový doprovod klienta k lékaři, na pracovní pohovor, ad.
  • spolupráce s pracovníky OPU na aktivitách zaměřených na boji proti xenofobii a rasismu (např. zpracování článků a materiálů pro kampaně, roznos letáků informujících o službách OPU, video/fotodokumentace, realizování debat, podílení se na přípravě a účast na konferencích).

Proč být dobrovolníkem v OPU?

 • poznání zajímavých lidí a odlišných kultur
 • pestrá a kreativní práce
 • osobní rozvoj
 • získání zkušeností v neziskového sektoru
 • zdarma supervize, školení a přednášky

Jak se zapojit: možnost přímé registrace a vyplnění přihlášky v databázi idobrovolnik.cz, nebo napište dobrovolniciostrava@opu.cz

 

Pošlete to dál: