NAD: Pracovní příležitosti

Národní asociace dobrovolnictví hledá nové posily do týmu a to hned na třech pozicích:

  • Manažer/ka komunikace
  • Manažer/ka fundraisingu
  • Specialista/ka expertní podpory dobrovolnictví a mentoringových programů
  • Specialista/ka odborného ukotvení dobrovolnictví

Kdo je to Národní asociace dobrovolnictví, z.s.? Zastřešující dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická organizace. Spojuje dobrovolnické programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory. Vyhledává a spolupracuje s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli. Všestranně podporuje rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispívá k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.

Veškeré informace o nabízených pozicích naleznete v přílohách.

Specialista_ka v oblasti expertní podpory dobrovolnictví a mentoringových programů ve střešní organizaci a členských organizacích

Fundraiser_ka

Specialista_ka v oblasti odborného ukotvení dobrovolnictví ve střešní organizaci

Manager_ka komunikace

Pošlete to dál: