Budeme znát trendy v dobrovolnictví v ČR

Před týdnem proběhla dlouhá pracovní skupiny pro metodiku statistického šetření dobrovolnictví při Radě vlády NNO v Českém statistickém úřadě k problematice šetření dobrovolnictví. Půjde o přičleněný modul šetření v rámci Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ v roce 2023. Opakovat se bude každé 4 roky, aby bylo možné sledovat trendy v českém dobrovolnictví. Čím větší bude vzorek dotázaných a odpovědí; tím přesnější výsledky z terénu budeme mít. TĚŠÍTE SE?
Dozvíme se hodně o tom, kdo jsou naši dobrovolníci, dále například:
– počet dobrovolníků;
– jaká je míra v populaci;
– kolik hodin a v jakých činnostech a jakou přidanou hodnotu vytváří dobrovolnictví ve společnosti.
Poprvé od sametové revoluce budeme mít šanci porovnat stav českého dobrovolnictví v Evropě a ve světě.
Pošlete to dál: