Dotace na rok 2024

Na stránkách Ministerstva vnitra najdete Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2024. Účelem dotace je realizace dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě v roce 2024. Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2024 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 2. října 2023. Termín pro podání žádosti je stanoven od 28. srpna 2023 do 2. října 2023.

Novinkou oproti loňskému roku je podání žádosti: Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované “Žádosti” se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel.

Veškeré informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Pošlete to dál: