Vyraž jako vedoucí workcampu s Inexem

Zajímá Vás vedení dobrovolnického projektu. Chtěli byste pomoci komunitě, památkám, lidem, nebo přírodě? Pak je pro Vás workcamp tou pravou volbou. Organizace INEX hledá na 4 zajímavé worcampy české vedoucí:

  1. Dýšina – leží v severozápadních Čechách, nedaleko Plzně. Projekt organizován spolu s obcí Dýšina. Workcamp má za cíl pomoci s údržbou zeleně a dalších veřejných prostranství v obci, uspořádat tradiční pivní slavnosti a připravit místní MŠ a ZŠ na začátek školního roku. Termín 15. 8. – 4. 9. 2022. 
  2. Hrad Grabštejn – bývalý středověký hrad, později přestavěn na renezanční zámek. Za komunistického režimu byl těžce poškozen, ale od té doby byl znovu postaven. Nyní je příkladem péče o historické dědictví. Zámek je ve vlastnictví státu a je spravován Národním památkovým ústavem při ministerstvu kultury. Cílem projektu ESC je pomoci místním zaměstnancům při údržbě zámeckého parku a jeho okolí. Termín 15.8 – 29. 8. 2022.
  3. Hlásnice – Workcamp je pořádán ve spolupráci s obcí Hlásnice, malou obcí s 230 obyvateli na Moravě. Workcamp si klade za cíl rozvoj infrastruktury obce (silnice, chodníky, turistické stezky atd.) a revitalizaci míst pro rekreaci a volný čas. V roce 2019 byly ve spolupráci se studenty Mendelovy univerzity v Brně pro obec zpracovány krajinářské návrhy na zpřístupnění stezek do okolí Hlásnice. Dobrovolníci se navíc zapojí do tradiční akce pro děti Loučení s prázdninami a obohatí kulturní rozhled místní komunity prostřednictvím mezinárodního večera. Termín 28. 8. – 11. 9. 2022. 
  4. Rabštejn – Workcamp je pořádán ve spolupráci s městem Česká Kamenice ležícím na hranici tří chráněných krajinných oblastí. Nejbližší je Národní park České Švýcarsko na okraji města. Centrum města tvoří zachovalá městská památková zóna s několika kulturními památkami. Workcamp se bude konat v nedalekém údolí, kde leží ruiny bývalého koncentračního tábora Rabštejn. Cíle workcampu jsou dva: 1) zajistit sanaci bývalého koncentračního tábora Rabštejn a 2) zlepšit turistickou infrastrukturu v celém údolí. Termín 21. 8. – 4. 9. 2022.

WORKCAMPY S INEXEM

Co je to workcamp

Workcamp je dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, poznává okolí a místní obyvatele mezinárodní skupinka dobrovolníků. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti a je neplacená. Důležitá je především tvoje motivace.

Zaměření workcampu

České workcampy dělíme do čtyřech kategorií dle zaměření pracovní činnosti. I to může být pro tebe důležitý faktor, až se budeš rozhodovat o tom, který workcamp by tě nejvíce lákalo vést.

– Pomáhám komunitě

Dobrovolníci se podílí na úpravách veřejného prostoru, pořádání místních festivalů nebo dětských dnů nebo obnovují místní pamětihodnosti. Pracují jak v malých obcích, tak i ve větších městech. Projekty vytváří mnohé příležitosti k setkávání dobrovolníků a místních lidí a jsou velmi pestré, pokud jde o téma i lokalitu.

– Pomáhám památkám

Podporujeme obnovu nebo rozvoj různých druhů památek od hradů a zámků přes židovský hřbitov až po muzeum v přírodě. Dobrovolníci pomáhají nejen se stavebními a renovačními pracemi, ale i s organizací akcí nebo s údržbou parků. Projekty nabízí možnost dozvědět se o obecném tématu památkové péče i o historii konkrétní památky.

– Pomáhám lidem

Ve spolupráci se sociálními pracovníky pomáhají účastníci workcampu v sociálně vyloučené lokalitě, v domově pro seniory nebo na táborech pro děti se zdravotním postižením. Zároveň workcampy podporují neziskovky působící v sociálních službách i jinak – renovací komunitního centra, prací v sociálním podniku zaměřeném na biozemědělství atd. Tyto projekty umožňují nahlédnout pod pokličku fungování sociálních služeb v ČR.

– Pomáhám přírodě

Podporujeme projekty v CHKO či v různých ekocentrech, tvorbu naučných stezek v přírodě nebo přírodní stavitelství. Součástí je nejen praktická péče o přírodu, ale i environmentální vzdělávání a další aktivity. Projekty se konají většinou v lese nebo v jiných přírodních lokalitách.

Volný čas

Workcampy nabízí prostor pro společnou zábavu, návštěvy zajímavých míst v okolí a kulturní aktivity s ostatními dobrovolníky nebo místními obyvateli. Návrhy na program pro volné chvíle může dávat místní partner, ale není to jeho povinnost, neváhej tedy přijít se svými nápady.

Strava a ubytování

Strava a ubytování jsou zajištěné. Někdy dobrovolníci vypomáhají při vaření. Ubytování je většinou skromné, v prostorách místní školy, tělocvičny, kulturního domu, v ubytovnách nebo ve stanech. V některých případech je potřeba vzít si s sebou vlastní spacák a karimatku. Někdy je ubytování zajištěno v hostitelských rodinách.

Pošlete to dál: