Školení Leaders of Change

Zajímavou pozvánku poslala organizace INEX – mezinárodní školení osobnostního rozvoje Leaders of Change. Školení je osmidenní  (+ dva dny na cestu) a proběhne od 6. 11. – 15.11. v Maďarsku.

Inpirací pro zorganizování takového školení bylo vytvořit prostor pro pracovníky s mládeží, vedoucí projektů a dobrovolníky, kde by účastníci prozkoumali své vlastní postoje a přesvědčení, reflektovali své komunikační styly a vnitřní motivaci, a dozvěděli se více o svých dovednostech ve vedení lidí. Jádrem školení jsou principy sebereflexe a sebeuvědomění. Během intenzivních osmi dnů si účastníci kladou těžké otázky, uvažují o svých přesvědčeních, předpokladech a hodnotách, zkoumají své styly vedení lidí a zpochybňují své vnímání světa a znalosti o svém osobním a profesním životě, a o vztazích k sobě a ostatním.

Školení proběhne v Anglickém jazyce, a je hrazeno ze zdrojů Erasmus+.

Více informací a odkaz na přihlášku: http://www.inexsda.cz/leaders-of-change-2023

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku INEXu Veroniku na: veronika.markova@inexsda.cz

Pošlete to dál: