Ministerstvo zdravotnictví vydalo novou metodiku pro dobrovolnictví ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové metodické doporučení k dobrovolnictví ve zdravotnictví. Cílem této metodiky je bezpečné zapojení dobrovolníků v jasně řízeném a strukturovaném prostředí poskytovatele zdravotních služeb. To vyžaduje dobře nastavené mantinely a profesionální koordinaci celého programu dobrovolnictví ve zdravotních službách.

V rámci projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ byla aktualizována původní metodická doporučení z roku 2009 a 2011 (Věstník MZ č.6/2009, Věstník MZ č. 11/2011).

Nová Metodika shrnuje dvacetileté zkušenosti s dobrovolnickými programy některých poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (PZS) a zpracovává témata, která dosud nebyla metodicky uchopena, zejména téma kvalita a bezpečí programu dobrovolnictví ve zdravotních službách (PDZS) v kontextu řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb, práci s riziky v PDZS, evaluační systém jako prostředek k internímu řízení a efeku.

tivitě. Nově jsou zpracována pravidla pro spolupráci s pacientskými organizacemi, zapojení dobrovolníků v oblasti podpory zdraví a v mimořádných situacích, doporučení pro řízení dobrovolnických aktivit ve specializovaných oblastech péče (např. péče o duševně nemocné, hospicová a paliativní péče, realizace zooterapie a firemního dobrovolnictví ve zdravotnictví).

Metodika je koncipována jako soubor 3 typů dokumentů:

  • Základní text Metodiky (ZTM) je dokumentem, který popisuje pravidla realizace PDZS v jeho jednotlivých procesech. Informace obsažené v jednotlivých kapitolách je možné průběžně doplňovat informacemi v tematických manuálech k danému tématu.
  • Administrativa PDZS je tvořena přehledem základních a volitelných dokumentů pro realizaci PDZS, zpracovaných ve formě rámcového obsahu, vzorového textu nebo formulářů (jsou samostatně ke stažení níže ve formátu Word).
  • 15 tematických manuálů (TM), z nichž každý detailněji zpracovává některé specifické téma případně příklady dobré praxe. Tyto dokumenty nenahrazují základní text Metodiky, jsou výběrové a volitelné a jsou určeny jako nadstavba k ZTM, dle zaměření a úrovně rozvoje konkrétního PDZS.

Pokud Vás metodika zajímá, ke stažení vše naleznete zde. 

Pošlete to dál: