Klub ukrajinský žen v DSS Radvanice

V novém roce jsme s ženami z Klubu zavítali potěšit uživatele Domova sociálních služeb v Radvanicích. Čekala nás milá skupinka patnácti žen a dvou mužů. Ženy zazpívaly ukrajinské a české písničky, mladá slečna zahrála dvě hezké skladby na housle, trošku se tvořilo a jedlo, vyprávělo se o kulturních a jazykových rozdílech.  Věděli byste, že když se řekne česky houba, Ukrajinci si myslí, že mluvíte o rtech nebo že naše okurka jsou jejich cigaretové nedopalky ? 🙂 Děkujeme ženám, že setkání opět zpříjemnilo jedno odpoledne seniorům v zařízení.

Pošlete to dál: