Pravidla a podmínky

  1. Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje vyvíjí aktivity a vytváří obsah webu v souladu se svým záměrem, kterým je rozvíjet dobrovolnictví v regionu – spojovat, podporovat a pomáhat.
  2. V tomto smyslu poskytujeme na našem webu informace nejen o vlastních aktivitách, ale i o souvisejících aktivitách třetích stran, které mohou být pro naše uživatele přínosné.
  3. Přestože se snažíme předkládat pouze ověřené a správné informace, neneseme odpovědnost za aktivity a správnost informací třetích stran. Za tím účelem poskytujeme v maximální míře zdrojové odkazy pro možnost ověření publikovaných informací.
  4. S informacemi nakládáme v rámci zákona, slušnosti a dobrých mravů a v souladu s deklarovanou ochranou osobních údajů.
  5. Informace a údaje vkládané na web uživateli s účelem jejich zveřejnění budou kontrolovány, případně upraveny správcem webu.
  6. V případě připomínek, potřeby více detailů, aktualizace či ladění vašich příspěvků očekáváme, že nás budete  kontaktovat.
  7. Vážíme si dobré spolupráce a jsme připraveni reagovat na vaše podněty.
  8. Všechny strany přistupují ke spolupráci s tím, že budou respektovat platné zákony, dobré mravy a že v dobré víře očekávají platnost obecně platných a užívaných pravidel v relacích internetu, nakládání s osobními údaji, osobních i profesních kontaktů.