Konference “Dobrovolnictví v době pandemie”

Konference Dobrovolnictví v době pandemie, která proběhla 16. 9. 2020 v Ostravě, se stala užitečným fórem pro sdílení zkušeností se zapojením dobrovolníků do pomoci v průběhu jarní vlny šíření koronaviru v naší zemi.  V době, kdy narůstá počet nakažených, je toto téma opět velice aktuální. Pořadatelem konference bylo Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje, které v našem regionu provozuje humanitární organizace ADRA.

Na konferenci vystoupili zástupci krajů, Ministerstva vnitra, regionálních dobrovolnických center a dalších neziskových dobrovolnických organizací z různých regionů České republiky. Na půdě Moravskoslezského kraje přivítal účastníky konference náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil, který zároveň ocenil činnost pořádající organizace i dobrovolníků: „Velké poděkování patří všem členům ADRY, všem dobrovolníkům i koordinátorům. Můžu slíbit, že ADRU budeme podporovat i nadále,“ uvedl Navrátil.

 

„Velké poděkování patří všem členům ADRY, všem dobrovolníkům i koordinátorům. Můžu slíbit, že ADRU budeme podporovat i nadále,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.

 

Více, než desítka přednášejících se podělila o své zkušenosti s organizováním dobrovolníků v době pandemie. Jednalo se zejména o zajištění nákupů potravin a léků seniorům, zdravotně postiženým a lidem v karanténě; šití a rozvoz roušek, doučování, venčení psů či telefonické rozhovory s lidmi v izolaci. Některé aktivity vznikaly spontánně v souvislosti s obrovskou vlnou solidarity v naší společnosti;  jiné pak organizovaly obce, města, kraje i nestátní neziskové organizace.

Účastníci konference nejvíce ocenili konkrétní příklady dobré praxe v organizování dobrovolnické pomoci, zkušenosti z  práce v terénu a hledání rychlých a efektivních řešení v době šíření koronaviru. V nově nastalé situaci byla velice pozitivně hodnocena zejména vzájemná a dobře fungující spolupráce mezi místními samosprávami, složkami IZS, neziskovými organizacemi i firmami.

 

„Organizování dobrovolníků v době šíření nemoci covid-19 je pro nás pořád velkou výzvou. Věříme však, že i díky této konferenci, která nabídla prostor pro vzájemné sdílení užitečných zkušeností, budeme umět na nově vzniklou situaci ještě lépe reagovat“, doplnila za organizátora vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

 

Téměř stovka účastníků se rozcházela s tím, že konference splnila jejich očekávání a byla pro ně přínosem. Vzhledem k současné situaci možná již brzy v praxi využijí zkušenosti a nápady svých kolegů. „Organizování dobrovolníků v době šíření nemoci covid-19 je pro nás pořád velkou výzvou. Věříme však, že i díky této konferenci, která nabídla prostor pro vzájemné sdílení užitečných zkušeností, budeme umět na nově vzniklou situaci ještě lépe reagovat“, doplnila za organizátora vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

 

Pošlete to dál: