Zájem o den otevřených dveří byl velký

V úterý 14. 7. 2020 se konal první Den otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje. Byla to první z veřejných aktivit, které má centrum v následujících měsících v plánu a především způsob, jak se s organizacemi poptávajícími dobrovolníky, zástupci samospráv i potenciálními dobrovolníky osobně potkat.

Ukázalo se, že otevření Regionálního dobrovolnického centra oslovilo organizace, které buď zkušenost s dobrovolníky mají, nebo možnost spolupracovat s dobrovolníky zvažují a v deset hodin dopoledne, na kdy byl začátek Dne otevřených dveří ohlášený, bylo plno. Přišlo se na nás podívat téměř 40 lidí.

Měli jsme tak příležitost představit Regionální dobrovolnické centrum, tým, možnosti spolupráce i služby, které nabízíme. Zároveň jsme si moli se všemi promluvit, abychom i my zjistili, co potřebují a jak bychom jednotlivým organizacím mohli pomoci.

„Velice nás těší zájem, který Den otevřených dveří vyvolal. Otevíráme Regionální dobrovolnické centrum jako místo, které propojí dobrovolníky s organizacemi, které jejich pomoc potřebují.  Místo, kde získáte rady ohledně legislativní úpravy dobrovolnictví, akreditačního řízení ministerstva či možnosti založení nové dobrovolnické organizace. V neposlední řadě je to také místo, kde zájemcům můžeme nabídnout školení nejen pro dobrovolníky, ale také pro koordinátory dobrovolníků.“ říká Dagmar Hoferková, vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje.

Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje, provozované organizací ADRA, o.p.s. vzniklo v květnu jako jedno z jedenácti v České republice, jako součást širšího projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), který realizuje od roku 2016 ministerstvo vnitra s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  Cílem regionálních dobrovolnických center je především zvýšit povědomí o dobrovolnictví a zlepšit koordinaci nabídky a poptávky po dobrovolnictví.

Pošlete to dál: