Workcampy s Inexem

Zajímavý email s nabídkou workcampů přišel z INEXu: Dovolte mi s Vámi nasdílet ještě dva inkluzivní workcampy, které se konají v České republice. Workcampy jsou financovány z Evropského sboru solidarity, z čehož vyplývá, že podmínkou účasti dobrovolníků je věková hranice 18-30 let. Budeme moc rádi, pokud tyto workcampy budete sdílet se svými dobrovolníky a klienty, kteří splňují podmínky účasti.

Oba workcampy se konají v červenci. Workcampy byly původně určeny pouze pro zahraniční dobrovolníky, nicméně kvůli aktuální situaci jsme se rozhodli umožnit účast také pár českým dobrovolníkům.Je to pro ně skvělá příležitost, jak si procvičit angličtinu a setkat se s dobrovolníky z jiných zemí.

Free Farm – Tento dvoutýdenní workcamp se koná na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech. Termín konání je 11.7. – 25.7.2021. Hlavní náplní je práce venku, údržba farmy, zemědělské činnosti atd. Projekt je podpořen z Evropského sboru solidarity, takže dobrovolníci mají hrazenou cestu a dostávají kapesné. Workcamp je určen také osobám s méně příležitostmi a speciálními potřebami. Workcamp je určen těm, kteří se zajímají o zemědělství, ale také o život v komunitě.

Renovate Art Centre in Prague – Tento workcamp se koná ve Studiu ALTA v Praze. Termín konání je 10.7. – 24.7.2021. Dobrovolníci se podílejí na organizaci festivalu Nultý bod a kultivaci vnitřních a vnějších prostor. Projekt je podpořen z Evropského sboru solidarity, takže dobrovolníci mají hrazenou cestu a dostávají kapesné. Workcamp je určen také osobám s méně příležitostmi a speciálními potřebami.Workcamp je určen pro dobrovolníky se zájmem o kulturu a umění. V současné době máme velký počet přihlášených dobrovolníků ze zahraničí, nicméně pokud někdo z nich účast odřekne, je možná účast českého dobrovolníka.
Jak se mohou dobrovolníci přihlásit? Prostřednictvím naší webové stránky, kde jsou oba tyto workcampy uvedeny v databázi. Pak je potřeba vyplnit online přihlášku. Vítáme samozřejmě přihlášky mladých dobrovolníků, kteří splňují definici Youth with fewer opportunities. V takovém případě samozřejmě můžeme pomoct i s procesem podávání přihlášky.

Pokud budete mít ještě nějaké dotazy k workcampům, kontaktujte koordinátorku Alenu Cabalka (evs@inexsda.cz).

Pošlete to dál: