Včerejší den otevřených dveří se vydařil!

Včera se u nás v Regionálním dobrovolnickém centru Moravskoslezského kraje konal další den otevřených dveří, tentokrát s podtitulem Jak na supervizi s dobrovolníky. Přednášku s tématem: Co může supervize dobrovolníkům přinášet? pro účastníky si připravila koordinátorka organizace FOSA Bc. Barbora Smělá. Následovala moderovaná diskuze se zkušeným supervizorem Mgr. Rostislavem Honusem. Definovali jsme otázky, na které jsme pak společně hledali odpovědi:

  • Jak motivovat dobrovolníky, aby se supervizí účastnili?
  • Definice role koordinátora dobrovolníků během supervize?
  • Co supervize přináší samotným supervizorům?
  • Jak má probíhat supervize?

Na všechny otázky se nám podařilo najít podnětné odpovědi. Vznikl tak podnět na opakování akce. Velmi nás těší zájem ze strany koordinátorů, cítíme tak, že pro ně byla účast na dni otevřených dveří užitečná v jejich práci. Den otevřených dveří proběhl díky podpoře Moravskoslezského kraje.

Pošlete to dál: