Univerzita ocení dobrovolníky. Ceny rektora letos reagují i na vlnu solidarity, kterou vyvolala pandemie COVID-19

Již počtvrté se budou na Univerzitě Palackého v Olomouci udělovat Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Letošní ročník cen se drží tradičních kategorií, zároveň ale reaguje také na vlnu pomoci druhým, kterou vyvolala pandemie nového typu koronaviru. Návrhy na laureáty přijímá Dobrovolnické centrum UP do 4. září 2020.

Smyslem cen je vyjádřit uznání studentům či zaměstnancům univerzity, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Letos se ceny budou předávat v šesti kategoriích: děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních a univerzitní akce.

Dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP může nominovat organizace, u které dotyčný či dotyčná vykonává dobrovolnickou činnost, Dobrovolnické centrum UP, jiné univerzitní pracoviště či zaměstnanec. Nominace se podávají prostřednictvím formuláře na této adrese, a to nejpozději do 4. září 2020.

“Novinkou bude větší množství udělených cen, které odráží dobrovolnickou vlnu, jež se ihned po vyhlášení nouzového stavu vzedmula jak v Olomouci, tak na území celé České republiky. V uvedených kategoriích je tak možné nominovat dobrovolníky, kteří se významnou měrou zapojili do pomoci v rámci mimořádných opatření souvisejících s pandemií covid-19, ale také ty, jež dlouhodobě vyvíjejí dobrovolnickou činnost, případně se zapojují jako koordinátoři dobrovolníků,” uvedla garantka Dobrovolnického centra UP Tatiana Matulayová z Cyrilometodějské teologické fakulty.

Ocenění za pomoc během pandemie

Slavnostní vyhlášení letošních laureátů Cen rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví bude zároveň příležitostí pro setkání všech dobrovolníků z univerzity. “Ocenění a vděk letos patří mimo jiné stovkám studentů a zaměstnanců UP, kteří pracovali v nemocnicích, hlídali či doučovali děti, šili roušky, pomáhali seniorům či lidem bez domova. Alespoň symbolickým uznáním tak vedle udělených cen bude také společenské setkání se skleničkou, na něž budou pozváni všichni dobrovolníci, které na UP evidujeme. Vedení univerzity by touto cestou rádo poděkovalo všem, kteří dobrovolnickou aktivitu vyvíjejí,” uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

K setkání a vyhlášení dojde na konci září u příležitosti akce MEET UP, která je již tradičním přivítáním studentů na univerzitní půdě a seznamuje je s možnostmi mimoškolních aktivit v Olomouci. “Tato idea koresponduje i s naším plánem představit zájemcům olomoucké organizace nabízející dobrovolnické příležitosti. Součástí tak budou i přednášky či praktické workshopy, které přiblíží náplň nejrůznějších dobrovolnických aktivit a zároveň umožní propojit se se zaměstnanci daných institucí,” dodala manažerka Dobrovolnického centra UP Zuzana Pejpková.

Paralelně s akcí MEET UP se uskuteční také jubilejní 10. ročník Olomouckého majálesu UP, který byl z tradičního jarního termínu přesunut na začátek nového akademického roku kvůli epidemii koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními.

Pošlete to dál: