Tříkrálová sbírka

Tradiční koledování Tříkrálové sbírky se uskuteční od 1. do 15. ledna 2023 a během tohoto období můžete v ulicích měst i vesnic potkat tříkrálové koledníky. „Identifikovat charitní tříkrálové koledníky lze podle úředně zapečetěné pokladničky označené číslem a logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky se na vyžádání prokáže průkazem nebo plnou mocí, která ho opravňuje k nakládání s pokladničkou. Údaje na průkazce musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky,“ upřesňuje Martin Hořínek, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi.

Po stejnou dobu budou mít Charity rozmístěny ve veřejném prostoru tzv. statické pokladničky. Úředně zapečetěné kasičky s logem Charity Česká republika budou umístěny např. v obchodech, na úřadech nebo v kostelech a budou k dispozici pro všechny, kteří chtějí pomáhat, ale nepodaří se jim potkat charitní koledníky. Mimo to je možné přispět také bezhotovostně: zasláním příspěvku na sbírkový účet s variabilním symbolem konkrétní Charity, a to do konce ledna 2023, případně do konce dubna přes platební bránu na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v republice, která staví zejména na osobním setkání koledníků s dárci. „Je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je, vedle přinášení Božího požehnání, jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Každoročně jsou z výnosu sbírky financovány desítky projektů, díky kterým se daří rozvíjet činnost Charity a pomáhat potřebným. V roce 2022 vynesla sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka 21,2 milionů korun, které byly využity pro realizaci 49 charitních záměrů. V Charitě Frýdek-Místek např. vybudovali tréninkový byt pro lidi s duševním onemocněním, pro děti z azylového domu sv. Zdislavy, který provozuje Charita Ostrava, byly pořízeny nové herní prvky na dětské hřiště a v Českém Těšíně vystavěli bezbariérové prostory pro klienty Charitního centra pro seniory.

Pro rok 2023 schválila Tříkrálová komise 52 záměrů, které budou jednotlivé oblastní Charity realizovat v rámci svého působení v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka. V Charitě Bohumín plánují např. pořízení tří geriatrických křesel pro klienty charitních domovů pro seniory, díky kterým budou moci imobilní klienti pobývat více venku a poslouží k jejich lepší aktivizaci, v Charitě Frenštát pod Radhoštěm pomůže výtěžek sbírky v pořízení nového automobilu pro sestřičky domácí ošetřovatelské péče. Kompletní seznam záměrů je dostupný na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na webu Tříkrálové sbírky.

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací do regionů, kde byly peníze vykoledovány, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Doprovodné aktivity Tříkrálové sbírky 2023

Tříkrálová mše svatá v TV Noe
V pondělí 2. ledna bude ve 12 h. v kapli TV Noe sloužena tříkrálová bohoslužba, celebruje o. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. Mši svatou je možné zhlédnout živě v TV Noe.

Tříkrálový koncert Charity Ostrava
Kněžská Gregoriánská Schola vystoupí 3. ledna od 18 h. v ostravském kostele sv. Václava v rámci Tříkrálového koncertu. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné tříkrálové pokladničky, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi.

Charita Ostrava ve spolupráci s umělci uspořádá také 2. Tříkrálový koncert v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě. Koncert se uskuteční 6. ledna od 17:30. Vystoupí famózní saxofonista Michal Žáček a skvělý kytarista i zpěvák Mário Šeparovič. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2023, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi.

Tříkrálový koncert v České televizi
Česká televize odvysílá koncert v neděli 8. ledna od 18 h. na prvním programu. Koncert je poděkováním našim koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Provází Martina Kociánová a Jan Čenský. V průběhu koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomáhají. V programu vystoupí Hana Holišová s doprovodem NewTime7, Adam Mišík, Kateřina Marie Tichá s Bandjeez a skupina Like-It.

Charita Krnov
V pátek 6. ledna projde městem Krnov Tříkrálový průvod s živým velbloudem, třemi králi, hudbou, pastevci se zvířaty
a dobrými lidmi. Průvod bude vycházet v 15 h. od kostela sv. Martina a dále bude pokračovat přes Smetanovy sady na Hlavní náměstí k dřevěnému betlému, kde tři králové předají dary děťátku v jesličkách. Připojit se může široká veřejnost, vítány jsou dobové kostýmy.

Farnost Místek a Charita Frýdek-Místek
Tříkrálový průvod s velbloudy vyjde v sobotu 7. ledna v 10 h. ze Zámeckého náměstí ve Frýdku a bude dále pokračovat do Místku na náměstí Svobody a dále k farnímu kostelu.

Charita Opava
Soutěž o nejlepší fotografii z tříkrálového koledování proběhne do 20. ledna 2023, kdy je možné zaslat snímky kolednických skupinek na e-mail: trikralovka-selfie@charitaopava.cz. Vítěze čekají knižní poukázky a nejlepší snímky zveřejní patron soutěže, týdeník Region Opavsko.

Charita Jeseník
Charita Jeseník pořádá výtvarnou a fotografickou soutěž na téma „Tři králové na dovolené“ aneb jak asi tři králové tráví dovolenou? Výtvarná soutěž je rozdělena do dvou kategorií: pro děti do 7 let a pro děti od 8 do 12 let. Soutěž
o nejlepší fotografii není věkově omezena. Výtvarná díla je možné odevzdat na střediscích Charity Jeseník do 31. ledna 2023 nebo v knihkupectví Domeček v Jeseníku. Práce musí být na zadní straně označena jménem, příjmením, věkem autora a kontaktem (na rodiče, školu). Fotografie je možné zaslat na e-mail: tks@jesenik.charita.cz do 19. ledna 2023.
O nejlepší fotografii rozhodne veřejnost prostřednictvím Facebooku Charity Jeseník do 31. ledna 2023.

Celorepubliková fotosoutěž na Instagramu
Vyfoťte se při koledování u monumentu vašeho města – ať už je to kostel, socha nebo nejstarší strom v okolí. Fotky uveřejněte na Instagramu v příspěvku nebo ve story, označte profil @trikralova_sbirka a přidejte hashtag #kolednickasoutez. Na fotce by měli být vidět 3 králové, soutěž trvá od 1. do 30. ledna 2023. Hraje se o skvělé ceny
od společnosti T-Mobile CZ (3x Samsung Galaxy A13, 3x Sluchátka Apple AirPods, 3x Apple Watch 6 GPS+Cell).

Pošlete to dál: