Supervize koordinátorů dobrovolníků

Nabízíme Vám supervizní setkání pro koordinátory dobrovolníků, jehož smyslem je navzájem se setkat a předat si zkušenosti z práce s dobrovolníky, ujasnit si svoji roli koordinátora dobrovolníků, její místo v rámci organizace a zabývat se aktuálními tématy, potížemi a problémy, které se při práci s dobrovolníky či kolegy mohou objevit. Setkání povede zkušený supervizor Mgr. Rostislav Honus. 

Supervize se bude konat díky podpoře Moravskoslezského kraje.

Pošlete to dál: