Školení KIP týmu

ADRA se v České republice zapojuje do pomoci při mimořádných událostech už od roku 1997, kdy Moravu zasáhly rozsáhlé povodně. Kromě finanční nebo materiální pomoci nabízí také psychosociální pomoc, kterou zajišťují tzv. KIP týmy (což je zkratka pro Komunitní Intervenční Psychosociální tým). Tito dobrovolníci mohou nabídnout rozhovor a podporu při zvládání důsledků mimořádné události, poradenství nebo jeho zprostředkování nebo zprostředkování dalších kontaktů.

Humanitární organizace ADRA chystá pro dobrovolníky školení Komunitního intervenčního psychosociálního týmu Moravskoslezského kraje. Hlavními tématy bude základní znalost problematiky krizového řízení a také psychologická první pomoc s nácvikem modelových situací. Účastníci školení se pak mohou zapojit do pomoci při mimořádných událostí.

Školení se uskuteční ve dvou po sobě jdoucích víkendech:

  1. 10.                               17:00 – 20:00
  2. 10. – 25. 10. 2020      9:00 – 17:00

30.10. – 1. 11. 2020           9:00 – 17:00

Školení se koná v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, na adrese Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava-Martinov. V případě zájmu se pište na email dcostrava@adra.cz.

Počet míst omezen

Pošlete to dál: