Pozvánka na školení koordinátorů dobrovolníků

Společnost Accendo právě vypsala další termíny na školení koordinátorů dobrovolníků. Školení je pro účastníky zcela zdarma, účastníci po skončení získají certifikát. Školení je koncipováno jako sedmidenní po 6 hodinách školení, rozložených do tří týdnů.

První termín je zcela on-line, realizovaný v prostředí MS Teams a to v následujících termínech (téma, termín, lektoři)

 1. ZÁKLADY DOBROVOLNICTVÍ 13.9.  Štěpáníková/Hamáková
 2. ZÁKLADNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ  14.9 Š těpáníková/Hamáková
 3. KOMUNIKAČNÍ, PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI  20.9.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 4. DOBROVOLNICKÁ INFRASTRUKTURA  21.9.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 5. ROZVOJ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ – Praktická výuka dobrovolníků účastníky kurzu pod dohledem lektora  22.9.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 6. PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ V ÚZEMÍ  29.9.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 7. MANAGEMENT V DOBROVOLNICTVÍ  1.10.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek

Zájemci se mohou přihlásit zde.

 

Druhý termín je částečně on-line. 6. a 7. den je plánován prezenčně buď v Olomouci nebo v Ostravě. Školení bude probíhat v následujících termínech (téma, termín, lektoři):

 1.  ZÁKLADY DOBROVOLNICTVÍ  18.10.  Štěpáníková/Hamáková
 2. ZÁKLADNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ  19.10.  Štěpáníková/Hamáková
 3. KOMUNIKAČNÍ, PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI  25.10.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 4. DOBROVOLNICKÁ INFRASTRUKTURA  26.10.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 5. ROZVOJ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ – Praktická výuka dobrovolníků účastníky kurzu pod dohledem lektora 27.10. Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 6. PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ V ÚZEMÍ – PREZENČNĚ OSTRAVA/OLOMOUC  1.11.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek
 7. MANAGEMENT V DOBROVOLNICTVÍ – PREZENČNĚ OSTRAVA/OLOMOUC  2.11.  Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek

Zájemci se mohou přihlásit zde.

DETAILNÍ OBSAH KURZU
1. DEN – ZÁKLADY DOBROVOLNICTVÍ – 6 hod (Štěpáníková/Hamáková)
1.1. Teoretické vymezení – 0,5 hod
 Představení školitele, účastníků, projektu a cíle vzdělávání
 Seznámení účastníků – hra
1.2. Legislativní rámec – 1,5 hod
 Definice pojmů jako např. dobrovolná, dobrovolnická činnost, dobrovolnická organizace, dobrovolnická služba, dobrovolnictví, formální a neformální dobrovolnictví či management dobrovolnictví, firemní dobrovolnictví, Evropská dobrovolná služba
 Legislativa upravující dobrovolnictví v ČR/EU
 Informace o akreditaci MV, výhodách a nevýhodách akreditace
1.3. Práce s dobrovolníky – 2,5 hod
 Potřeba dobrovolníků
 Získávání, výběr, motivace, příprava a koordinace dobrovolníků
 Role dobrovolníka, popis činnosti a přístup k dobrovolníkovi, kompetence
 Bezpečnost práce
 Pojištění dobrovolníků
 Ukončení spolupráce s dobrovolníkem
 Evaluace – podpora, supervize, hodnocení a ocenění dobrovolníků
1.4. Příklady dobré praxe a rizika v dobrovolnictví – 1,5 hod
 Příklady dobré (případně i špatné) praxe v rámci dobrovolnictví
 Typy a oblasti dobrovolnictví, aktivity/služby poskytované dobrovolnickými centry, vykonávané dobrovolnické aktivity/služby, e-dobrovolnictví
 Rizika v dobrovolnictví
 Diskuze s účastníky školení
2. DEN – ZÁKLADNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ – 6 hod (Štěpáníková/Hamáková)
2.1. Ekonomický a institucionální rámec – 1,5 hod
 Ekonomická dimenze, finanční zdroje, možnosti financování managementu
 Fundraising
 Dobrovolnictví na národní, regionální či lokální úrovni
2.2. Projektový management – 2 hod
 Vize – příprava projektu – realizace – vyhodnocení projektu
 Stanovení cílů a priorit (krátkodobé x dlouhodobé cíle)
 Identifikace rizik a jejich předcházení
2.3. Základy síťování a komunikace – 2 hod
 Komunikace, jednání s dobrovolníky, organizacemi, podporovateli
 Utváření sítí v dobrovolnictví
 Zkušenosti z praxe v PR dobrovolnictví
2.4. Shrnutí dne – 0,5 hodiny
 Diskuze zkušenosti, praxe
 Ověření získaných znalosti
 Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)
3. DEN – KOMUNIKAČNÍ, PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI – 6 hod (Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek)
3.1. Etika, etiketa a jednání s lidmi – 1,5 hod
 Základy společenské etikety při jednáni
 Základní pravidla při oficiálním společenském styku na mezinárodní i národní úrovni
 Etický kodex organizace
 Komunikační dovednosti s nácvikem
3.2. Prezentační a lektorské dovednosti – 3 hod
 Nácvik prezentace
 Rétorika
3.3. On-line nástroje komunikace a jejich použití – 1 hod
 Pracovní schůzky – Skype, MS Teams, Zoom
 Sdílené pracovní prostory – Google disk, slack, MS Teams
 Sociální sítě
3.4. Shrnutí dne – 0,5 hodiny
 Diskuze zkušenosti, praxe
 Ověření získaných znalosti
 Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)
4. DEN – DOBROVOLNICKÁ INFRASTRUKTURA – 6 hod Hrušková/Hruška/Foldynová/asistent lektora Jirásek)
4.1. Prezentace pro 5. den školení – 2,5 hod
 Práce ve skupinách
 tvorba prezentace z předchozích téma,
 vzájemná prezentace jednotlivý témat účastníků
4.2. Role RDC – 1 hod
 Vymezení role, odpovědnosti, činnosti RDC a jejího dopadu
4.3. Vztahy s aktéry a síťování – 1 hod
 Základní východiska síťování, základní fáze síťování, identifikace problémů, neformální sítě
 Formalizované sítě a platformy pro tvorbu sítí
4.4. Role a kompetence státní správy a samosprávy – 1 hod
 Hierarchická struktura státní správy, orgány územní samosprávy
 Dotační programy,
 Strategie s dopadem na dobrovolnictví
4.5. Shrnutí dne – 0,5 hodiny
 Diskuze zkušenosti, praxe
 Ověření získaných znalosti
 Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)
5. DEN – ROZVOJ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ – 6 hod (Hrušková/Hruška/Foldynová/asistent lektora Jirásek)
5.1. Praktická výuka dobrovolníku pod dohledem lektora
 Základní znalosti o dobrovolnictví
 Definice pojmů jako např. dobrovolná, dobrovolnická činnost, dobrovolnická organizace, dobrovolnická služba, dobrovolnictví, formální a neformální dobrovolnictví či management dobrovolnictví.
 Typy a oblasti dobrovolnictví, aktivity/služby poskytované dobrovolnickými centry, vykonávané dobrovolnické aktivity/služby
 Definování cílů dobrovolníků ve své činnosti
 Komunikace, jednání s lidmi
 Pojištění dobrovolníků
 Přístup ke klientovi
 Bezpečnost práce
 Příklady dobré praxe
6. DEN – PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ V ÚZEMÍ – 6 hod (Hrušková/Hruška/Foldynová/ asistent lektora Jirásek)
6.1. Zhodnocení, zpětná vazba z praktické výuky dobrovolníků koordinátorem – 1,5 hod
6.2. Komunikační kanály – 1 hod
 Tištěné materiály
 Regionální tisk a televize
 Sociální sítě
 Pořádání akcí pro veřejnost
6.3. Rozvoj dalších znalosti a dovedností v dobrovolnictví – 3 hod
 Marketing a management akcí
 Praktické cvičení naplánovaní akce včetně časového harmonogramu a nastavení financí
 Vztahy s veřejností a komunikace s masmédii
 Pořádání tiskových konferencí
 Komunikační strategie
 Nástroje a obsah komunikační strategie
 Pull/Push Strategie
 Komunikační strategie na internetu
6.4. Shrnutí dne – 0,5 hodiny
 Diskuze zkušenosti, praxe
 Ověření získaných znalosti
 Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)
7. DEN – MANAGEMENT V DOBROVOLNICTVÍ – 6 hod (Hrušková/Hruška/Foldynová/asistent lektora Jirásek)
7.1. Principy strategického plánování – 2 hod
 Průzkumy v území
 Tvorba koncepčních dokumentů
 Definice cílů a opatření
 Evaluace strategií a koncepcí
7.2. Osobní a Time management – 2 hod
 Základy osobního a time managementu
 Metoda „pomodoro“
7.3. Vedení pracovních jednání – 1 hod
 Vedení porad, pohovory při přijímání x propouštění zaměstnanců/dobrovolníků
 Praktický úkol: příprava a vedení porady
7.4. Závěrečné zhodnocení kurzu 1 hod
 Ověření znalostí
 Diskuze, zkušenosti, praxe

Pošlete to dál: