Pomáhej rok v Evropě!

Poznej svět očima dobrovolníka! – Pomáhej rok v Evropě se Slezskou diakonií!

Pokud máš motivaci ke službě potřebným, kteří jsou z rozličných důvodů, jako jsou tělesná nebo mentální omezení či chudoba aj., vyloučeni ze společnosti, jsi tu správně! InterVIA dává příležitost všem mladým lidem nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci nebo zdravotnímu omezení. Jsme rovněž připraveni podpořit dobrovolníky vyžadující osobní podporu.

Tvá dobrovolná služba však nebude pouze jednostranný obchod. Během své služby budeš mít dostatek prostoru k seberealizaci a zužitkování svých talentů a koníčků např. skrz mini projekty a speciální aktivity. Dále se budeš moci v průběhu dobrovolné služby zúčastnit seminářů, kde strávíš inspirativní čas s ostatními dobrovolníky. Nabyté zkušenosti ti pomohou k rozvoji nejen sociálního, ale i profesního učení.

Dobrovolná služba ti také pomůže najít nové přátele, naučit se jazyk, poznat něco jiného a poznat sám sebe v cizí zemi. Jistě i ty, tak jako další dobrovolníci přineseš do našich služeb novou energii, vítr a inovaci, což obohatí mnoho dalších lidí a to nás velmi těší!

Často kladené dotazy…

• Jak dlouho trvá dobrovolnická služba?
(10 – 12 měsíců)

• Jaká je pracovní doba a dovolená?
(6h denně – 5 dní v týdnu; dovolená 2 dny v měsíci)

• Jak je zajištěno ubytování?
(jednotlivě nebo v komunitě; hrazeno Slezskou Diakonií)

• Jaké je kapesné a stravné?
(závisí na organizaci, kde budeš přijat/a, pro INVY přijímání činí kapesné 3.200 CZK/měsíc, stravné 3.600 CZK/měsíc; při účasti na semináři neobdržíš plnou částku, ale 120 CZK za celý den)

• Bude mě to něco stát?
(financovat si budeš jen speciální aktivity ve svém volném čase)

 

Máš zájem vyjet na dobrovolnou službu? Napiš nám a my tě budeme kontaktovat a těšit se na spolupráci! V případě dalších dotazů neváhej kontaktovat naše koordinátorky.

Mgr. Michaela Šuláková
m.sulakova@slezskadiakonie.cz
mob.: +420 730 543 398

Bc. Kateřina Plachtová
k.plachtova@slezskadiakonie.cz
mob.: +420 739 390 682

Pošlete to dál: