Pomáhají nezištně druhým. Ostrava ocenila ty nejlepší dobrovolníky

Letošní 10. ročník ankety Dobrovolník roku byl kvůli pandemii koronaviru úplně jiný než ty předchozí.

Všichni nominovaní dobrovolníci převzali svá ocenění individuálně přímo v organizacích, případně v dobrovolnických centrech. Náhradní variantu předání cen město zvolilo proto, že tentokrát nebylo možné kvůli protiepidemickým opatřením uspořádat tradiční slavnostní setkání.

Na výzvu města dodalo své nominace osm dobrovolnických organizací z devíti, které v Ostravě působí.

„Letošní rok je opravdu specifický. S plnou intenzitou jsme si uvědomili, že mohou přijít situace, kdy se bez pomoci cizích lidí prostě neobejdeme. Dobrovolníci byli zapotřebí v nemocnicích, v sociálních zařízeních i v domácnostech těch, kteří neměli koho požádat o pomoc,” uvedl resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

“Ve vyhlašovaném ročníku ankety oceňujeme ty, kteří se již dlouhodobě věnují dětem, rodinám, seniorům i těžce nemocným. Jejich práce byla letos náročnější, nezastupitelná a potřebná mnoho násobně více než kdykoliv v minulosti. V těžkých chvílích se navíc zapojili do dobrovolnictví i lidé, kteří se nikdy dříve neangažovali. To je pro mne krásným důkazem, že nezištnou ochotu pomáhat potřebným chápe mnoho Ostravanů i jako svoji morální povinnost,“ dodal Zbyněk Pražák.

Organizace HoSt Home – Start ČR nominovala Radku Blokešovou, jednu z prvních dobrovolnic HoStu v Ostravě. Spolupracuje s ní od roku 2013. Během sedmi let podpořila šest rodin s dětmi, kterým věnovala 670 hodin svého času.

Organizace S.T.O.P. navrhla Richarda Huňku, který se o dobrovolnickou činnost začal zajímat už ve svých 16 letech. Do dobrovolnictví se zapojuje od května 2017. Účastní se například potravinových sbírek. Také pomáhá menším dětem s úkoly a na výletech s přípravou a organizací programů.

Moniku Šindelovou nominovala Adra Ostrava za její pravidelné návštěvy seniorů v Domově Iris. Z jejich návštěv seniora v domácnosti vznikly v letech 2018 až 2019 krásné fotky, které byly použity například na letácích v MHD.

Za Centrum pro rodinu a sociální péči je nominovanou Iveta Hovadíková, která se dobrovolnictví věnuje od roku 2017. Za tři roky má na svém kontě 370 dobrovolnických hodin. Mladým lidem se zdravotním postižením dopomáhá s doprovodem, komunikací, při manuálních pracích, s příjmem jídla a pití i s hygienou.

Charita Ostrava navrhla Evu Tomáškovou. V Komunitním centru Gabriel vede každý čtvrtek kurz němčiny. Na své hodiny je vždy perfektně připravena. Pro účastníky chystá jazykové hry a cvičí s nimi paměť.

Za Nadační fond Pavla Novotného byla oceněna Marie Blažková, která ve fondu působí dva roky. Za letošek i přes covidové opatření odsloužila 118 dobrovolnických hodin. Na povel má chod kavárny nadačního fondu v Klinice hematoonkologie ve FN Ostrava.

Lenka Černínová již od roku 2017 spolupracuje se střediskem Duhový dům Ostrava, které spravuje Slezská diakonie. Ta ji navrhla na ocenění jako svou nejaktivnější dobrovolnici, která svůj volný čas věnuje klientům domova pro osoby se zdravotním postižením, vyplňuje jim milým slovem, četbou, hrou či jinou individuální činností jejich volný čas.

Za Charitu Ostrava – Hospic Sv. Lukáše získala ocenění Barbora Brveníková, která se zařízením spolupracuje od roku 2019. Během krátké doby se zapojila jako hospicová dobrovolnice a takřka denně začala doprovázet postupně tři hospicové pacienty v období od jejich přijetí do služby až po závěr jejich života.

Město Ostrava dlouhodobě podporuje činnost dobrovolnických organizací. Letos částka na jejich podporu v dotačním titulu Sociální péče a zdravotnictví dosáhla téměř 1,7 milionu korun.

 

zdroj: patriotmagazin.cz

Pošlete to dál: