Poděkování ministra vnitra

Ministr vnitra, Vít Rakušan se moc pěkně vyjádřil ke dni dobrovolníků:

Rád bych při příležitosti dnešního Mezinárodního dne dobrovolnictví ze srdce poděkoval každému, kdo věnuje svůj čas pomoci jiným lidem. Je to práce, která často není zvenčí vidět a málokdo se za ni dočká uznání. Přesto jsou dobrovolníci nesmírně důležitou oporou naší společnosti.
Na Ministerstvo vnitra, které má tuto agendu pod sebou, na dobrovolníky myslíme a snažíme se jim pomáhat. Díky tak patří i mým kolegům z odboru prevence kriminality, který uděluje akreditace programům dobrovolnických organizací a podporuje je. Více info a jak se zapojit najdete tady: www.dobrovolnictvi.net.
Pošlete to dál: