Organizace S.T.O.P. pomáhá především dětem

Navštívila jsem organizaci S.T.O.P., která podporuje ohrožené jednotlivce, děti a rodiny v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci a zpovídala ředitelku organizace Ivonu Šťovíčkovou. Zajímalo mě, jak zapojují dobrovolníky, jak pomáhají dětem v této složité době, jak situaci vnímají a jestli zaznamenali nárůst dětí s prospěchovými problémy a co pro děti plánují na prázdniny.

 

Co u vás mohou dobrovolníci dělat? 

Dobrovolníci se mohou zapojit do tří akreditovaných programů.

Jeden z nich je Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy dobrovolníci chodí do rodin. Když v rodině není dobré zázemí, tak se snažíme domluvit setkávání někde jinde, nejlépe v blízkosti místa bydliště, případně u nás v organizaci (organizace S.T.O.P. sídlí v Zábřehu, pozn. red.) a tady se doučovat.

Druhý program je KMOTR, kdy se dobrovolník věnuje dlouhodobě (4 – 6 měsíců) jednomu dítěti, dvojici dítě + dobrovolník vytváří koordinátor dle jejich společných zájmů, aby si našli společný průsečík pro budoucí vztah. Vždy se v programu KMOTR řeší určitá zakázka. Program je určen dětem, které mají nějaký problém, ať už životní, nebo sociální, řeší nějakou těžkou situaci.

Třetí program se jmenuje Dobrovolnické centrum, kdy jsme vysílající organizace pro přijímající organizace. Dobrovolníci mohou pomáhat v širokém spektru činností. Mohou s námi jezdit na výlet, pomáhat na zahrádce, roznášet letáčky, prostě to, co by jim přinášelo radost, nebo se mohou zapojit do činností jiných organizací a pracovat se seniory, dětmi, s kýmkoli. Záleží, jaké cílové skupině klientů by se chtěli věnovat, dle toho jim dobrovolnickou činnost následně nabízíme.

 

Když jsme se zaměřili na děti, můžeš přiblížit, jak to funguje? V programu, kdy dobrovolníci doučují děti. Jak by si dobrovolník mohl představit, jak to v dobrovolnictví funguje. Co mám pro to udělat, když jsem se rozhodla, že bych chtěla dělat dobrovolníka.

Musím si uvědomit, zda mám volný čas a zda mě baví čas strávený s dětmi. Přijímáme dobrovolníky starší 15 let. V programu Doučování musí dobrovolník splnit také podmínku, že je studentem či absolventem maturitního oboru a mít čistý trestní rejstřík.

Dobrovolníci nás mohou kontaktovat přes webový dotazník umístěný na našich web stránkách, nebo může přijít v úřední dny či napsat e-mail nebo zavolat. Potom následuje první infoschůzka s koordinátorem dobrovolníků, na které jsou potenciálnímu dobrovolníky zodpovězeny všechny otázky, které ho napadnou. Poté následuje školení k programu, výběr doučovaného dítka a další návazné kroky.

 

Může si dobrovolník vybrat, jak staré dítě bude doučovat? Co když si netroufne učit fyziku osmé třídy, ale spíš by chtěl učit děti na prvním stupni.

Přesně toto s dobrovolníky řešíme a vycházíme ze zájmu jednotlivých dobrovolníků. Vedeme si seznam dětských zájemců o doučování a z toho si dobrovolníci vybírají, komu se chtějí věnovat. Přitom mohou rovnou zohlednit své znalosti a zkušenosti. Dobrovolník si sám vybírá dle předmětu dětí, jejich věku, lokality, ve které dítě žije apod.

 

Když se tedy s dobrovolníkem domluvíte, jaký je další krok?

Dobrovolník projde školením, které je zaměřené na to, aby se dobrovolník dokázal orientovat v situaci konkrétního dítěte a dokázal dítě doučovat.

 

Pokud dobrovolník řeší, že by chtěl, ale přemýšlí, jestli to zvládne, protože nikdy nikoho neučil. Jak mu pomůžete?

Dobrovolník u nás dostane veškerou podporu, stará se o něj koordinátor dobrovolníků. Dobrovolník nezůstává v procesu doučování sám. Koordinátor mu zajišťuje vzdělávací materiály, materiály pro práci s žákem, komunikuje s rodinou, pomáhá dobrovolníkovi celou dobu.

 

Jak často pak dochází dobrovolník k dítěti?

Program je nastaven tak, že by se měl dítku věnovat minimálně 1x týdně, aby byla zajištěna pravidelnost v doučování.

 

Může mít jeden dobrovolník více dětí?

Ano, pokud má čas a zájem 😊.

 

Před nedávnem skončil lockdown. Jak jste celou situaci vnímali vy, z pohledu dobrovolnické organizace, která zajišťuje dobrovolníky k dětem, když školy byly zavřené a děti tu podporu vlastně potřebovaly víc, než před tím?

Hlásilo se více dobrovolníků, zejména tím že i dobrovolnictví bylo více medializované. Mluvilo se hodně i o vzdělávání. Dobrovolníci chtěli doučovat zejména on-line. Propojovali jsme je tedy s rodinami, které měly dostatečné technické zázemí. Hlásili se nám i dobrovolníci z Čech, ze vzdálených míst. Díky online prostředí jsme mohli zapojit do pomoci i ty.

 

Jak to vidíš po prázdninách? Myslíš, že přibude více dětí, které budou potřebovat pomoci, třeba s reparátem? Loni tolik dětí nepropadlo, jaká bude ale situace tyto prázdniny? Kam se celá situace posune.

Myslím si, že se nepřítomnost dětí ve školách z důvodu koronavirové pandemie v celé síle projeví až příští školní rok. Děti, které o to projeví zájem, doučujeme i o letních prázdninách. Navíc doučování cíleně nabízíme i dětem, které k nám již chodí, pokud si myslíme, že by jim pomoc o prázdninách pomohla dohnat učivo, které nepochopily.

 

Jaká je spolupráce se školami? Obrací se na vás i sami učitelé?

Ano obrací, ale snažíme se, aby motivovali a doporučili naši službu rodičům. Ti jsou ti hlavní hybatelé ve vzdělávání svých dětí. Především tedy na 1. stupni ZŠ. To oni musí být přesvědčeni, že je doučování pro jejich dítě dobré a potřebné. Bez tohoto prvního uvědomění je těžké jejich dítě doučovat.

 

Připravujete se nějakým způsobem na situaci, která může nastat, že kvůli koronaviru bude více dětí, které pomoc s doučováním budou potřebovat?

Připraveni jsme na to do té míry, kolik máme finančních prostředků a kolik bude dobrovolníků. Máme 5 vzdělávacích programů, ve 4 z nich jsou placeni lektoři, kapacita přijímaných dětí se tedy odvíjí od financí, které dokážeme získat. V dobrovolnickém programu se počet dětí, kterým můžeme pomoci, odvíjí od počtu zapojených dobrovolníků.

 

Co jiného připravujete na prázdniny?

Chystáme příměstské a pobytové tábory pro děti. Téma příměstských táborů bude „Cesta časem“ a budou probíhat u nás v organizaci. Jeden den je pro děti připravený celodenní výlet. Vše bude probíhat hravou a zábavnou formou. Budou poznávat a učit se nové věci, aniž by o tom věděli. Hlavní ale je, aby si to děti užily. Tábory budou pro děti zdarma. Podmínkou je pouze to, aby dítě v tomto školním roce navštěvovalo základní školu. Žádné další hledisko tam není. Děti budou mít zajištěnou stravu a pitný režim, hradíme jim cestovné a vstupné.

 

Tábory pořádá organizace S.T.O.P. pro děti, které jsou v tomto školním roce školou povinné. Přihlásit děti můžete na stránkách organizace.

Pošlete to dál: