Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja

Moravskoslezský kraj se dohodl s Regionálním dobrovolnickým centrem MSK na vyhlášení Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja za rok 2020. Hlavním cílem Ocenění je upozornit širokou veřejnost na mimořádné aktivity a činy dobrovolníků v našem kraji a potřebu pomoci ostatním lidem nejen v období pandemie. Oceněným by se měl stát dobrovolník se silným osobním příběhem a velkou obětavostí. Moravskoslezský kraj chce cestou oceňování trvale posilovat uvědomování si příslušnosti k území i k lidem, kteří v Moravskoslezském kraji žijí, a tuto tradici hodlá do budoucna dále rozvíjet.

Dobrovolníky na ocenění budou navrhovat organizace, ve kterých dobrovolníci pomáhali. Své nominace mohou posílat do konce května 2021. Oceněný dobrovolník bude vyhlášen na podzim letošního roku v rámci slavnostního večera při předávání cen hejtmana za společenskou odpovědnost.

 

 

Pošlete to dál: