Ocenění dobrovolník BoSmePartyja za rok 2021

I v letošním roce vyhlašuje hejtman Moravskoslezského kraje Ocenění dobrovolník BoSmePartyja za rok 2021. Hlavním cílem Ocenění je upozornit širokou veřejnost na mimořádné aktivity a činy dobrovolníků v našem kraji a potřebu pomoci ostatním lidem nejen v období pandemie. Oceněným by se měl stát dobrovolník se silným osobním příběhem a velkou obětavostí. Moravskoslezský kraj chce cestou oceňování trvale posilovat uvědomování si příslušnosti k území i k lidem, kteří v Moravskoslezském kraji žijí, a tuto tradici hodlá do budoucna dále rozvíjet.  Vyhlášení ocenění bylo projednáno a schváleno RK dne 7.2.2022 č. usnesení 35/2422. Nominovat dobrovolníky mohou výhradně přijímající organizace (198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě) a Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje, provozované organizací ADRA, o.p.s. Termín podání nominací je do 15. 3. 2022. Pokud nejste přijímající organizace a chcete nominaci podat je možné podat ji přes RDC, v tom případě vyplněnou nominaci zašlete do 14. 3. 2022 na email lucie.krivankova@adra.cz.

Jsme rádi, že nás Moravskoslezský kraj podporuje!

 

Pošlete to dál: