Kulatý stůl k rozvoji dobrovolnictví

V pondělí 31. 1. 2022 pořádal výzkumný ústav Accendo kulatý stůl k rozvoji dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji, u kterého se potkali nejen zástupci Ministerstva vnitra odboru prevence kriminality, který má dobrovolnictví na starost, ale i zástupci kraje, včetně náměstka hejtmana MSK pan Jiří Navrátil, zástupci Ostravy a dalších obcí v kraji a především zástupci lokálních dobrovolnických center, dobrovolnických organizací, dobrovolníků a my, Regionální dobrovolnické centrum.

Úvodní slovo si vzal  Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, který účastníkům přiblížil Koncepci rozvoje dobrovolnictví v České republice a akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví. Její historii i předpokládaný vývoj, roli ministerstva a role Regionálních dobrovolnických center, která má být hlavně informační a propagační. K regionálním dobrovolnickým centrům dále řekl, že “Projekt je jako takový celorepublikový, nicméně my si uvědomujeme, že dobrovolnictví jako takové netvoří celorepublikové aktivity, ale aktivity, které probíhají u vás ve městech, v krajích. Oblasti, ve kterých dobrovolníci působí jsou ve městech, odkud pochází. Naše role MV je ve vytváření vhodných podmínek a koordinované podpory dobrovolnictví a vytvoření základních mantinelů ve kterých by dobrovolnictví mělo fungovat, ale měla by být omezená a neměl bychom zasahovat do působení na místní a regionální úrovni kde dobrovolníci pomáhají.”. Zároveň zástupci Ministerstva vnitra všechny pozvali na závěrečnou konferenci k projektu rozvoje dobrovolnictví, která se chystá na 31. 5. 2022.

Jsme rádi, že jsme dostali prostor prezentovat RDC, čehož se zhostila vedoucí Regionálního dobrovolnického centra MSK Dagmar Hoferková. Shrnula všechny aktivity, které u nás během 21 měsíců provozu RDC proběhly. Od založení webových stránek, přes dny otevřených dveří, Dnů dobrovolnictví po školení jak pro dobrovolníky, tak pro koordinátory dobrovolníků a kontaktních osob. Poslední slova její úvodu patřila Moravskoslezskému kraji: “Chci poděkovat MV, že nám dali důvěru, tento projekt realizovat a také MSK, že nás podpořil a doufám, že bude podporovat dále. “.

Za Moravskoslezský kraj shrnul aktivity náměstek hejtmana Jiří Navrátil. Popsal jak kraj pomáhal občanům v době pandemie a jak se postupně rodila potřeba vzniku projektu BOSMEPARTYJA: “Cílem bylo posílení dobrovolnictví v praxi. Impulsem byl akutní nedostatek pracovníků v sociálních službách na území kraje. MSK ve spolupráci s RDC ADRA spustila výzvu, aby se lidé zapojili do pomoci. Zřízena byla adresa splu2@msk.cz, přes kterou se dobrovolníci hlásili. Zaznamenali jsme nový fenomén dobrovolnictví. Každý 5 dobrovolník zapojený do projektu BOSMEPARTYJA chce pokračovat i po skončení projektu.”

Pan náměstek přidal i jedno krásné poděkování: “Chtěl bych na tomto místě poděkovat paní ředitelce Dagmar Hoferkové za spolupráci. Za mě osobně i za celý Moravskoslezský kraj, že dobrovolnictví je smysluplné, důležité a my je jako Moravskoslezský kraj budeme i nadále podporovat.”

Dále kulatý stůl pokračoval diskuzí o rozvoji dobrovolnictví v kraji, roli kraje a vzniku zastřešují dobrovolnické organizace. K těmto otázkám se vyjadřovali hlavně zástupci lokálních dobrovolnických center a dobrovolnických organizací v kraji. Z této diskuze nám vyplynulo několik bodů, například potřeba setkávání a supervize koordinátorů dobrovolníků. školení jak dobrovolníků, koordinátorů ale i přednášky a informovanost ve školách – “vychovávat” si dobrovolníky už od dětství. A v neposlední řadě také potřeba zlepšit propagaci dobrovolnictví.

Činnosti RDC podporuje i Moravskoslezský kraje.

Pošlete to dál: