Hledá se dobrovolník-účetní

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava hledá nadšeného dobrovolníka, který by vypomohl s účetnictvím. Najde se nadšenec, který může nabídnout odbornou pomoc? Po stabilizaci situace a nalezení zdrojů třeba i potom spolupráce přerostla v DPP případně pracovní poměr.

Český červený kříž je součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a řídí se Základními principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Historicky byl Československý červený kříž od roku 1919 národní společností tohoto mezinárodního hnutí, navazující na činnost rakousko-uherských spolků Červeného kříže, působících na našem budoucím území již od roku 1868.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitárnísociálnízdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Pošlete to dál: