Dvě dotační výzvy

Obor prevence kriminality Ministerstva vnitra vyhlásil výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2022. Účelem dotace je realizace dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě v roce 2022 a rozhodný termín pro podání žádostí o dotaci je 30. 9. 2021.

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě bs účinností po celý rok 2022 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 30. září 2021. Veškeré informace naleznete na webu Ministerstva vnitra.

 

Ministerstvo vnitra není jediné, které v současné době vyhlásilo dotační výzvu. Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. I zde je rozhodné datum pro podání žádostí do konce září 2021. Bližší informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

 

Pošlete to dál: