Druhý běh školení dobrovolníků od Accenda

Pro velký zájem pořádá společnost Accendo druhý běh školení pro dobrovolníky. Školení se týká nejen oblasti sociální a zdravotní, ale dobrovolnictví volnočasových aktivitách a ekologii, první část kurzu začne již 21. 6. 2021. Kurz je pro účastníky bezplatný.  Pro absolvování kurzu je nutné se zúčastnit min. 2 ze 3 dnů školení. První den školení se dotkne základů dobrovolnictví, druhý který se bude konat 23. 6. 2021 dobrovolnictví ve zdravotnictví a sociálních službách a třetí 25. 6. 2021 dobrovolnictví ve volnočasových aktivitách a ekologii.  Výstupem je certifikát o absolvování kurzu podepsaný ředitelem výzkumného ústavu ACCENDO. Pro účast stačí vyplnit tento formulář.

Kurz bude probíhat on-line, v prostředí MS Teams, formou interaktivních prezentací. Pokud máte jakékoli dotazy obraťte se na PhDr. Andreu Hruškovou, 739 515 848, andrea.hruskova@accendo.cz.

DETAILNÍ OBSAH KURZU

1. DEN – ZÁKLADY DOBROVOLNICTVÍ – 6 hod (Koordinátor z paralelního kurzu pro koordinátory, bude zajištěna přítomnost lektora)
1.1. Úvod – 0,5 hod
❖ Představení školitele, účastníků, projektu a cíle vzdělávání
❖ Seznámení účastníků – hra
1.2. Dobrovolnictví v ČR – 1 hod
❖ Legislativa upravující dobrovolnictví v ČR
❖ Definice pojmů jako např. dobrovolná, dobrovolnická činnost, dobrovolnická organizace, dobrovolnická služba, dobrovolnictví, formální a neformální dobrovolnictví či management dobrovolnictví.
❖ Pojištění dobrovolníků
1.3. Komunikace a bezpečnost – 1,5 hod
❖ Komunikace, jednání s lidmi
❖ Přístup ke klientovi
❖ Bezpečnost práce
1.4. Typy a oblasti dobrovolnictví – 1,5 hod
❖ Typy a oblasti dobrovolnictví, aktivity/služby poskytované dobrovolnickými centry, vykonávané dobrovolnické aktivity/služby, e-dobrovolnictví
1.5. Příklady dobré praxe a rizika v dobrovolnictví – 1 hod
❖ Příklady dobré (případně i špatné) praxe v rámci dobrovolnictví
❖ Rizika v dobrovolnictví
1.6. Shrnutí dne – 0,5 hodiny
❖ Diskuze zkušenosti, praxe
❖ Ověření získaných znalostí
❖ Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)

2. DEN – DOBROVOLNICTVÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – 6 hod (Hruška, Foldynová, Hrušková, asistent lektora Jirásek)
2.1. Specifika dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví a sociálních službách – 1,5 hod
❖ Jak fungovat jako dobrovolník v organizaci
❖ Práva a povinnosti dobrovolníka
❖ Zásady komunikace s klienty a pacienty
2.2. Senioři – 1 hod
❖ Zásady komunikace se seniorem (komunikační desatero)
❖ Dobrovolnictví v domovech pro seniory, v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domácnostech
2.3. Děti a mládež do 18 let – 1 hod
❖ Nejčastější dobrovolnické aktivity u dětí dle jejich věku
❖ Specifika komunikace s dětmi a mládeží
2.4. Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením – 2 hod
❖ Základní pravidla pro jednání s lidmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
2.5. Shrnutí dne – 0,5 hodiny
❖ Diskuze zkušenosti, praxe
❖ Ověření získaných znalosti
❖ Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)

3. DEN – DOBROVOLNICTVÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH, KULTUŘE, EKOLOGII A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – 6 hod (Hrušková, Foldynová, Hruška asistent lektora Jirásek)
3.1. Volnočasové aktivity a práce v komunitě – 1 hod
❖ Funkce volného času
❖ Spolková činnost
❖ Nabídky volnočasových aktivit – kroužky, kluby, nízkoprahy, tábory a zotavovací pobyty
❖ Požadavky na dobrovolníka v jednotlivých volnočasových aktivitách,
❖ Účast a organizace sportovních, kulturních či volnočasových dobrovolnických akcí
3.2. Kultura a umění – 1 hod
❖ Dobrovolnictví v muzeích a galeriích, veřejných knihovnách a informačních službách, scénických uměních, v rámci kulturního dědictví či v produkční činnosti
3.3. Ekologie – 1 hod
❖ Typy dobrovolných činností – monitoring a občanská věda, terénní práce, výsadby a sběr odpadků, dobrovolná stráž přírody, organizování kampaní a akcí pro veřejnost, pomoc v zázemí organizací, EVVO
3.4. Mimořádné události – 1 hod
❖ Dobrovolnické činnosti při mimořádných událostech
3.5. Shrnutí dne a kurzu – 2 hodiny
❖ Diskuze zkušenosti, praxe
❖ Ověření získaných znalosti
❖ Zpětná vazba od všech účastníků (kolečko)

Pošlete to dál: