Muzeum Hlučínska

Podrobnosti o organizaci / programu

Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska soustředí svůj zájem především na dějiny specifického regionu, který nese v názvu. Protože nemohlo převzít sbírky původního okresního muzea, muselo aktivní sběratelskou činností vytvořit vlastní sbírkovou bázi. Mnohaleté sbírkotvorné a dokumentační úsilí bylo korunováno otevřením stálé expozice na počátku roku 2014. V současnosti tedy muzeum provozuje dvě výstavy, kromě stálé expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku nabízí i krátkodobou výstavu, jichž se za rok vystřídá čtyři až pět.

Činnosti, pro které dobrovolníky potřebujeme:  dozor ve stálé expozici.

Zaměření činností dobrovolnictví

Údaje o organizaci

Statutární zástupce
Mgr. Metoděj Chrástecký
Kontaktní osoba
Mgr. Metoděj Chrástecký, 737 809 50, reditel@muzeum-hlucinska.cz
71230530
Pobočky pro veřejnost na více místech
Ne
Poskytuje školení pro dobrovolníky?
Ano
Typ poskytovaných školení
osobní seznámení s provozem a možnostmi jeho organizace
Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?
Neposkytuje žádnou další podporu

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
PSČ
748 01
Pošlete to dál: