MEDICA Třinec

MEDICA Třinec poskytuje hospicovou a paliativní péči v domácnostech pacientů. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl

Čtěte více

Slezská diakonie

Slezská diakonie (dále jen SD) je nestátní nezisková organizace poskytující služby v sociální oblasti pro více než 8,5 tis. uživatelů ročně.

Čtěte více

Charita Třinec

„Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku

Čtěte více